НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

На 15 март т.г. стартира дейността на Центровете за подкрепа на хора с увреждания в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград.

 

Центровете се създават по проект "Равни възможности, реализация, развитие" по схема BG051PO001-5.1.05 "СЪПРИЧАСТНОСТ", с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Новини

На 14 март 2014 г., в град София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Равни възможности, реализация, развитие”, организирана от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания.

31.03.2014

В рамките на пресконференцията бяха представени: - целите и изпълнените дейности по проект „Равни възможности, реализация, развитие”; - резултатите от проекта и обмяна на опит; обсъждане на насоки за устойчивост на проекта. ... още


GLOBUL НАБИРА СТАЖАНТИ

18.03.2014

GLOBUL ще даде възможност на 50 студенти да направят първите стъпки в своята кариера... още


СТАРТИРА НОВАТА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

17.03.2014

Общият бюджет на „Еразъм+“ е в размер на 14.774 млрд. евро, като се очаква от него да се възползват над 4 млн. души... още


ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ И ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕ

17.03.2014

Професиите са непрестижни, но са нужни на бизнеса в страната ... още


СТАЖАНТИТЕ ЩЕ ИМАТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

24.02.2014

Това гласят приетите на първо четене промени в Кодекса на труда... още


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, СВЪРЗАНИ С НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

21.02.2014

Договорът за стажуване като мярка в подкрепа на младежката заетост се регламентира на законово равнище ... още


ПЪРВИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2014-2015 Г. Е ПРИЕТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

21.02.2014

Изпълнението на плана ще допринесе за повишаването на заетостта и жизнения стандарт на различни групи от населението на страната... още


АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕМА:

10.02.2014

„Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане”... още


ЧЕТИРИ НОВИ ПРОГРАМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

17.01.2014

През тази година над 20 хиляди българи ще започнат работа по новите програми за заетост на правителството. ... още


НА ЗАКОНОВО РАВНИЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ДОГОВОРЪТ ЗА СТАЖУВАНЕ КАТО МЯРКА В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

17.01.2014

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Кодекса на труда. Те са свързани с намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, нормативно уреждане на договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост, както и служебното заличаване на изпратени уведомления за сключени трудови договори.... още


КАМПАНИЯ ЗА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

06.12.2013

Хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот... още


Национален форум «Равни възможности за реализация и развитие» 28 ноември 2013 г., гр. София

03.12.2013

На 28 ноември 2013 г. в Централ Парк Хотел в София се проведе национален форум „Равни възможности за реализация и развитие.... още


Виж всички новини >>