НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Дни на равните възможности

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания управлява проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една от дейностите по проекта е провеждането на Първо Национално Изложение на открито „Дни на равните възможности“, което ще се състои в периода 28.09. – 30.09.2013 г. в градинката пред Народен театър „Иван Вазов” в центъра на гр.София.

По време на събитието се цели да бъдат представени:

  •  Организации, работещи в подкрепа на хората с увреждания;
  •  Специализирани предприятия и кооперации;
  •  Предприемачи, които са хора с увреждания и развиват частен бизнес;
  •  Организирани работилници „Аз мога“, където да се демонстрират таланти и умения от самите лица.