НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Наръчник

 

Права на хората с увреждания ТУК.

 

Наръчник за хората с увреждания ТУК.

 

Наръчник за работодателя ТУК.