НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Консултация

 

Насърчителни мерки за работодателите при наемане на лица с трайни увреждания ТУК.

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБИЧАЙНА РАБОТНА СРЕДА към Агенцията за хората с увреждания ТУК.

 

Кратък преглед на политиките за осигуряване на заетост на хора с увреждания в България форми на заетост за разкриване на работни места ТУК.

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ПО БИЗНЕС-ПРОЕКТИ ТУК.

 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ТУК.

 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ТУК.

 

ИЗПИТАТЕЛНИЯТ СРОК В ТРУДОВИЯ МИ ДОГОВОР ТУК.

 

КОЯ ЗЛОПОЛУКА Е ТРУДОВА?  ТУК.

 

Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община  ТУК.