НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Условия за участие

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания управлява проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една от дейностите по проекта е провеждането на Първо Национално Изложение на открито „Дни на равните възможности“, което ще се състои в периода 28.09. – 30.09.2013 г. в градинката пред Народен театър „Иван Вазов” в центъра на гр.София.

По време на събитието се цели да бъдат представени:

  •  Организации, работещи в подкрепа на хората с увреждания;
  •  Специализирани предприятия и кооперации;
  •  Предприемачи, които са хора с увреждания и развиват частен бизнес;
  •  Организирани работилници „Аз мога“, където да се демонстрират таланти и умения от самите лица.

При проявен интерес за участие в Националното изложение «Дни на равните възможности» в гр.София, ви молим да заявите интерес и участие и да попълните приложената регистрационна форма в срок до 25.08.2013 г.

За целите на изготвянето на книжен и електронен католог на участниците, ви моля в срок до 25.08.2013 г.да изпратите информация, която да съдържа: Име на фирмата, Град, Адрес, Телефон, Факс, Е-mail, Интернет страница, Кратко представяне на фирмата, съгласно приложения файл. Изпратете и логото на фирмата си във векторен формат или в подходяща за печат резолюция.

Допълнително ще ви информираме за конкретиката за логистика и администриране на мероприятието.

За допълнителна информация и въпроси, тел. 02 986 53 00; е-mail: nsrhu@abv.bg.

 

Регистрационна форма ТУК.

Форма за фирмена информация ТУК.