НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

София

 

Център за заетост на хора с увреждания – гр. София

 
гр. София
ул. „Дондуков” №11, ет. 4
Милена Иванова Гонева
Ел. поща: center_sf@abv.bg