НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Враца

Център за заетост на хора с увреждания – гр. Враца

 
гр. Враца
ул. "Генерал Скобелев" №10
Пенка Владимирова Бъчварова
Ел. поща: center_vr@abv.bg 
 

Дават над 66 000 лева за малки граждански проекти във Враца