НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Сливен

 

Център за заетост на хора с увреждания – гр. Сливен

 
гр. Сливен
ул. „Одрин” №4, партер
Христина Тодорова Дишлиева
Ел. поща: center_sl@abv.bg