НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Панагюрище

 

Център за заетост на хора с увреждания – гр. Панагюрище

 
гр. Панагюрищe
ул. „Нистор Ружеков” №1
Мина Панчова Панчовска
Ел. поща: center_png@abv.bg