НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Омуртаг

 

Център за заетост на хора с увреждания – гр. Омуртаг

 
гр. Омуртаг
ул. „Родопи” №4
Мариян Христов Славов
Ел. поща: center_om@abv.bg