НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Социална отговорност

 

Екипът на КЦМ 2000 груп се представи успешно на първия конкурс „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”

Общоевропейската инициатива за насърчаване на сътрудничеството в областта на Корпоративната социална отговорност (КСО) „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” стартира през 2013 г. и обхваща 29 страни. Целта на конкурса е да популяризира градивната роля на бизнеса в развитието на обществото, да насърчи споделянето на добрите практики в страните-членки на ЕС, да представи новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми и да покаже българския принос за развитието на КСО.


Участниците в конкурса „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” се състезаваха в две категории: „Партньорски проекти на големи предприятия” и „Партньорски проекти на малки и средни предприятия”. Допуснати до оценяване бяха 40 проекта на големи компании и 13 проекта на малки и средни предприятия, като по активност България се класира на второ място след Испания. Оценителите на конкурса номинираха за финалния кръг по пет проекта в двете категории.

На 22 април 2013 г. в София се проведе церемония по публична защита на номинираните проекти от конкурса „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. 

КЦМ 2000 груп участва в конкурса с четири проекта, които бяха допуснати за оценка в категорията „Партньорски проекти на големи предприятия”. След прецизен и оспорван подбор, от общо 40 проекта оценителите на конкурса номинираха 5, които се състезаваха за националното отличие. Две от петте номинациите бяха за уникалните проекти „Горски екопояс” на КЦМ АД, с презентатор инж. Людмил Вълчковски и „Осигуряване на заетост на хората с увреждания” на фирма „Стопански дейности КЦМ” ООД, представен от г-жа Иванка Пискова. 

Нашите проекти основателно предизвикаха журналистическия интерес и доказаха по убедителен начин:

·         своята уникалност – и двата проекта са единствени по рода си;

·         креативност и новаторски подход при решаването на определен проблем – обществен и екологичен;

·         принос в полза на обществото;

·         отговорната роля и ангажираност на бизнеса в устойчивото развитие на компанията.

 

Компанията определя своето участие в конкурса като изключително успешно. Можем да се гордеем с факта, че това беше единственото изцяло българско участие сред финалистите. Презентираните проекти показаха за пореден път нашата силна ангажираност и отговорно отношение към социалното развитие на обществото.След церемонията по публичната защита на проектите, международно жури с председател Патрик О’Мейра, директор в „Business in the Community” награди победителите: „Дентален център ЕО Дент” ООД в категория „Малки и средни предприятия” и „Банка Пиреос България”АД в категория ”Големи предприятия” за проекта им ”Партньорство в подкрепа на програма за редовно дарителство „Благодетел”. Победителите на национално ниво ще представят страната на общоевропейска церемония на 25 юни 2013 г. в Брюксел.

ПРОЕКТИТЕ

„Горски еко пояс”, КЦМ АД

Горският еко пояс около КЦМ АД е първият изграден в нашата страна, с цел да ограничава разпространението на емитираните от неорганизирани източници на замърсяване, намиращи се на производствената площадка. Той е с площ 172 дка, разположени по протежение на оградата на производствената площадка, с ширина от 25 м. в западната до 150 м. в южната й част. През 1990 г. стартира създаването на зелен защитен пояс около предприятието. Изграден е от храсти, високо и нискостеблени широколистни и иглолисти дървесни видове. Избрани са растителните видове, които улавят максимално количество прах и в същото време устояват на токсините в него. Зеленият пояс е жив организъм – гора с над 10 000 бр. иглолистни и същото количество широколистни дървесни видове, и много различни по вид декоративни храсти. 
Горският еко пояс около КЦМ АД е създаден с партньорството на специалисти и научни кадри от: Аграрен университет Пловдив; Институт по почвознание Н. Пушкаров; Лесотехнически университет София. След повече от двадесет години от неговото създаване, днес могат са се отчетат следните резултати от реализирането на проекта: чувствително подобряване на състоянието на почвите; ограничаване на негативното влияние на емитираните замърсители. 
Според презентатора на проекта Людмил Вълчковски, той дава израз на политиката на дружеството по опазване на околната среда, чрез материализирането й по един близък до обществото начин. 

„Осигуряване на заетост на хора с увреждания”, „Стопански дейности КЦМ” ООД

Основната цел на проекта „Осигуряване на заетост на хора с увреждания” е да се намери оптималния баланс между възможностите на хората с увреждания и постигането на добри социално-икономически и финансови резултати за фирмата, чрез ефективно използване на техния потенциал. От създаването на фирмата, до настоящия момент могат да се отчетат следните постигнати резултати:

Много добър ефект на възстановяване на трудоустроените лица

 

·         Рязък спад в професионалната заболеваемост и липса на нови професионални заболявания след 2004 година.

·         Ефективно поведение при работа и спазване на мерките по безопасност и здраве при работа.

·         Успешно икономическо и социално развитие на специализираното предприятие

·         Висока ефективност на труда и рентабилност на производството

·         Интеграция на хората с увреждания в реална работна среда

·         Корпоративна социална отговорност – както към собствения персонал, така и към обществеността от региона.

 

Аурубис България

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.  

Последователната социална политика на Аурубис България се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община.

Ежегодно се реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и др. За последните 10 години компанията е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. През 2011 г. Аурубис България получи отличието "Корпоративен дарител на годината" на Българския дарителски форум.

Освен проектите, включени в социалните споразумения, Аурубис България осъществява и други социално значими проекти в  партньорство  с  асоциации, училища и  други организации, споделящи общи идеи за развитието на региона.

В национален мащаб сме традиционен партньор на зелените спортове, подкрепяйки първия българин световен шампион по плувен маратон Петър Стойчев, както и международната колоездачна обиколка на България. Реализираме и интересни "зелени" проекти, насочени специално към служителите. 

Нашите социални приоритети са:

  • Качествено и перспективно образование;
  • Интегриране на хора в неравностойно положение;
  • Активен зелен спорт;
  • Качествено здравеопазване;
  • Развитие на таланти.

 

Предложения за съвместни проекти в областта на корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие и спонсорства

Всички молби трябва да бъдат адресирани до отдел "Комуникации" на компанията в писмена форма. Предложенията преминават стандартна процедура за оценка, като кандидатите се уведомяват своевременно за крайното решение на Аурубис България.