НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Партньори

“Райна Княгиня П” ООД – гр.ПАНАГЮРИЩЕ

  • ФИРМАТА инвестира в човешкия си капитал, в развитието на персонала и продължаващото професионално обучение на 44 служители с намалена работоспособност;
  • инвестира в повишаване на производителността чрез автоматизиране на производството
  • поддържа високо качество на  професионална производствена  среда, гарантираща финансовата стабилност;
  • предлага широка  гама  от продукти.

 

“НИЯ МИЛВА” ЕООД – гр.ХАСКОВО

През 2006 г.  стартирането на “НИЯ МИЛВА” ЕООД – гр.ХАСКОВО беше подпомогнато от проект за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, подкрепен от Агенция за хората с увреждания. В рамките на този проект се целеше създаването на предприятието с първоначална дейност производство на аксесоари, предназначени  за хотели и туристически обекти. С  успешната реализация на три проекта  по програми на Агенция за хора с увреждания и Министерството на икономиката в подкрепа на предприятия и кооперации на хора с уврежданияза периода от  2006 – 2012 г.  предприятието постигна:

  • Устойчивост в съществуването и осигуряване на развитие на предприятието;
  • Автоматизиране и модернизиране на производствения и опаковъчния процес;
  • Повишаване на качеството на продукцията и внедряване на нови продукти;
  • Осигуряване на нови работни места за хора с увреждания .

Към днешна дата предприятието наброява 10 работника, от които 6 с трайни увреждания и присъства на пазара с над 15 вида продукта в билковата козметика и хотелските консумативи.

 

“ЛОЗАНА” ЕАД – гр.София

«Лозана» ЕАД е единственото общинско специализирано предприятие за хора с увреждания на територията на Столична община, което създава работни места за хора с тежки психически увреждания. Във фирмата са заети 31 лица с тежки психически увреждания, които благодарение на грижите на "Лозана" и осигурената заетост получават равнопоставено участие в обществото, макар тежките условия на конкурентноспособност в които работи „Лозана” ЕАД в тези нови икономически условия.

 

“АВИС” ЕООД – с. Бузовград

АВИС ЕООД е специализирано предприятие основано през 1992 г. Предмета на дейност е производство на зеленчуци и преработването им до стерилизирани и нестерили-зирани консерви. Нестерилизираните консерви се произвеждат на основата на млечно-кисела ферментация. Търговските опаковки в които се предлагат са стоящи PVC опаковки,буркани от стъкло и PET с вместимост от 0,1 кг до 3 кг и бидони до 150 кг.  През последните няколко години ръководството на дружеството полага сериозни усилия за обновяване на сградния фонд,инфраструктура и технологиите. Внедрени са линиите за стерилизирани консерви,печен белен пипер и концентриране на плодове и зеленчуци чрез изваряване. Разшири се асортиментната програма с производството на стерилизиран печен белен пипер,домати,корнишони,компоти,конфитюри и др.в опаковки от 0,2 кг до 2 кг. Уникален е конфитюра от рози.Той се произвежда от цвета на маслодайната роза дамасцена, която расте в долината на тракийските царе и розовата долина по поречието на р.Тунджа,където е ситуирано АВИС"ЕООД.

     

ЕТ “ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА” – с.Мезек

ЕТ “ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА”- с. Мезек е регистрирано през 1990 г. Предприятието се занимава със търговия и други дейности. От 2005 г. до момента се занимава с пакетиране на ядки и сушени плодове. Има наети бадемови градини, където се отглеждат био продукти. Фирмата се стреми да развива био земеделие.

 

“ТЕРА СУАП” ООД - ВРАЦА

 „Тера Суап” ООД е търговско дружество, извършващо силно социални функции от своето създаване през 2008 г. Дейността на фирма ТЕРА-СУАП-ООД е счетоводни услуги, услуги  и консултации по данъчното законодателство, здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване като в същото време, дружеството осигурява заетост на лица с намалена работоспособност.  „Тера Суап” ООД се стреми да бъде и същевременно достатъчно конкурентно на отворения пазар на услуги за да може да изпълнява основната си функция. Списъчният състав на фирмата се състои от 7 лица с увреждания.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЩИНА ВРАЦА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД