НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Контакт

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 
Адрес:  гр. София, ул.Г.С.Раковски № 99
тел.: 0884000881
e-mail: nsrhu@abv.bg