НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Актуални събития

17.06.2013

На 28 юни 2013 г. в гр. Ловеч в залата на община Ловеч, ул. Търговска 22 от 14 часа ще се проведе Регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”.

При заявен интерес моля да се свържете с Милена Гонева, тел. 0886 700 148.

 

31.05.2013

На 12юни 2013 г. в гр. Враца в залата на Търговско-промишлена палата, бул. Христо Ботев 24 от 11 часа ще се проведе Регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”.

При заявен интерес моля да се свържете с Пенка Бъчварова, тел. 0888 410 249.

 

27.05.2013

На 3 юни 2013 г. в гр. Варна в залата на Клуб на военноинвалидите и военнопострадалите, ул. Дрин 31 от 15 часа ще се проведе Регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”.

При заявен интерес моля да се свържете с Йордан Кирачен, тел. 0888 899 547.

 

21.05.2013

На 28май 2013 г. в гр. Сливен в залата на ТКПИ „Българка”, ул. Одрин 4 от 14 часа ще се проведе Регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”.

При заявен интерес моля да се свържете с Христина Дишлиева, тел. 0886 083 819.

 

08.05.2013

На 15 май 2013 г. в зала Луда Яна на хотел „Каменград” , ул. П. Бобеков 2 в гр. Панагюрище от 10 часа ще се проведе Регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”.

При заявен интерес моля да се свържете с Мина Панчовска, тел. 0886 064 975.

 

07.05.2013

На 14 май в гр.София в залата на НС на ТПК, бул. Дондуков 11, ет. 9 от 10 часа ще се проведе Регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”.

При заявен интерес моля да се свържете с Милена Гонева, тел. 0886 700 148.