НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ЧЕТИРИ НОВИ ПРОГРАМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

17.01.2014

Фотография

През тази година над 20 хиляди българи ще започнат работа по новите програми за заетост на правителството. Четири нови програми стартират от 1 януари и над 73 милиона лева са предвидени в бюджета за стимулиране и увеличение на заетостта.

Първата програма е насочена към трайно незаетите хора, които полагат обществено полезен труд, за да взимат социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си навици, а голяма част от тях са без квалификация. По тази програма ще бъдат обучени 2000 души.

Една от основните цели на държавата тази година е именно увеличаването на заетостта и компетентността на младите хора. През 2014 г. младите хора ще могат да се възползват от няколко проекта за придобиване на ключови компетенции, повишаване на мотивацията и активно включване на пазара на труда. Това са проектите „От обучение към заетост", „Шанс за работа - 2014" и „Компас". Ще бъдат финансирани и обучения по чужди езици. Целта на държавата е през тази година безработицата да не надвишава 13%.

По програма "Клио", насочена към опазване, поддържане и реставрация на културни обекти ще бъдат наети 200 безработни. Други 200 души ще намерят работно място в дейности за възобновяване, опазване на държавния горски фонд и подобряване на екосредата у нас. Има и специална програма, която ще осигури заетост на 100 бежанци с хуманитарен статут.