НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

СТАЖАНТИТЕ ЩЕ ИМАТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

24.02.2014

Фотография

Народното събрание одобри днес на първо четене промени в Кодекса на труда. Основната промяна се състои в регламентирането на трудов договор с условие за стажуване, обясни министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, цитиран от агенция Фокус. Такъв договор ще могат да сключват всички младежи до 29-годишна възраст със завършено средно, професионално или висше образование, ако не са били наемани на трудов договор до момента. Договорът ще може да се сключва само веднъж по придобитата специалност или квалификация за срок от 6 до 12 месеца.

Целта на приетите промени е реализация на националния план за изпълнение на европейската младежка гаранция. Работодателите искат да наемат хора с квалификация и опит, а новозавършилите няма как да имат опит и така се получава порочен кръг, обясни още министър Адемов.

Продължителността на сключения от стажанта трудов договор, както и заплащането ще се договарят между работодателя и стажанта. В 14-дневен срок след приключване на трудовите отношения работодателят е длъжен да издаде препоръка на стажанта. Друга промяна в трудовия кодекс променя отчитането на положения извънреден труд. До момента фирмите бяха длъжни да го отчитат два пъти в годината, а с приетите промени това вече може да става само веднъж годишно.

http://www.economy.bg/humancapital/view/12146/Stazhantite-shte-imat-trudovi-dogovori