НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ И ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕ

17.03.2014

Фотография

В България се въвеждат защитени професии по региони или стратегически за цялата страна. Това стана с приетите на първо четене промени в Закона за професионалното образование, благодарение на които се въвежда и т. нар. дуална система на обучение в българските училища. Защитените професии са не особено престижни позиции на заварчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения, маркшайдери, асансьорни техници и др.

Бизнесът обаче има нужда от такива хора, за да може да се развива и затова Министерски съвет ще изготвя списък на защитените професии. Основната цел на защитените професии е да се променят обществените нагласи към неатрактивните професии, да се стимулират младите хора да специализират в тях и да се осигурят на пазара на труда необходимите специалисти.

С промените в Закона се въвежда и дуалната система на обучение в българските училища. Тя ще стартира пилотно през учебната 2015/2016 година. Според министъра на образованието Анелия Клисарова тя ще помогне освен за осигуряване на подготвени специалисти за бизнеса и за превенция на отпадането на много ученици от училище. В Германия, Австрия и Швейцария, където дуалната система работи и учениците получават заплащане още докато учат, има най-малко отпаднали от училище ученици, подчерта Клисарова.

Според образователния министър все още е рано да се каже в кои професионални училища ще стартира тази нова форма на обучение, тъй като това зависи изцяло от нуждите на бизнеса в страната.

Източник: http://www.economy.bg/humancapital/view/12626/Vyvezhdat-se-zashtiteni-profesii-i-dualna-sistema-na-obrazovanie