НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

На 14 март 2014 г., в град София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Равни възможности, реализация, развитие”, организирана от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания.

31.03.2014

В рамките на пресконференцията бяха представени: - целите и изпълнените дейности по проект „Равни възможности, реализация, развитие”; - резултатите от проекта и обмяна на опит; обсъждане на насоки за устойчивост на проекта. ... още


GLOBUL НАБИРА СТАЖАНТИ

18.03.2014

GLOBUL ще даде възможност на 50 студенти да направят първите стъпки в своята кариера... още


СТАРТИРА НОВАТА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

17.03.2014

Общият бюджет на „Еразъм+“ е в размер на 14.774 млрд. евро, като се очаква от него да се възползват над 4 млн. души... още


ВЪВЕЖДАТ СЕ ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИИ И ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕ

17.03.2014

Професиите са непрестижни, но са нужни на бизнеса в страната ... още


СТАЖАНТИТЕ ЩЕ ИМАТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

24.02.2014

Това гласят приетите на първо четене промени в Кодекса на труда... още


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, СВЪРЗАНИ С НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

21.02.2014

Договорът за стажуване като мярка в подкрепа на младежката заетост се регламентира на законово равнище ... още


ПЪРВИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА 2014-2015 Г. Е ПРИЕТ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

21.02.2014

Изпълнението на плана ще допринесе за повишаването на заетостта и жизнения стандарт на различни групи от населението на страната... още


АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕМА:

10.02.2014

„Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане”... още


ЧЕТИРИ НОВИ ПРОГРАМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

17.01.2014

През тази година над 20 хиляди българи ще започнат работа по новите програми за заетост на правителството. ... още


НА ЗАКОНОВО РАВНИЩЕ СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ДОГОВОРЪТ ЗА СТАЖУВАНЕ КАТО МЯРКА В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

17.01.2014

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Кодекса на труда. Те са свързани с намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, нормативно уреждане на договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост, както и служебното заличаване на изпратени уведомления за сключени трудови договори.... още


КАМПАНИЯ ЗА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

06.12.2013

Хората с психичноздравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс за независим живот... още


Национален форум «Равни възможности за реализация и развитие» 28 ноември 2013 г., гр. София

03.12.2013

На 28 ноември 2013 г. в Централ Парк Хотел в София се проведе национален форум „Равни възможности за реализация и развитие.... още


МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013

12.11.2013

Четвъртото издание на „МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” ще се проведе на 4 и 5 декември т.г. в Парк-хотел „Москва”, гр. София. ... още


ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОТ ЛОЗАНА ЕАД - СОФИЯ

12.11.2013

ЛОЗАНА ЕАД търси да назначи ПЕРАЧ, ГЛАДАЧ И ДВАМА ОПЕРАТОРИ НА МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РОЛКИ ЗА КАСОВИ АПАРАТИ ... още


Какви специалисти ще се търсят у нас в бъдеще?

06.11.2013

Появяват се нови професии в резултат на развитието на мобилните технологии, сочи анализ на БАСКОМ ... още


БСК търси АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

01.11.2013

Българската стопанска камара (БСК) е неправителствена организация, която защитава интересите на българските предприемачи.... още


Възможност за професионално обучение и обучение по ключови компетенции за хора с увреждания от Агенция за подбор на кадри "Хермес"

31.10.2013

Целта на проекта е да предостави на хора в неравностойно положение трайно безработни, ощетени по редица показатели като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост, подкрепа и интегриране в работна среда, да създаде равнопоставеност, по – добра професионална реализация и развитие ... още


Национален телефон за правна помощ за хора в неравностойно положение

31.10.2013

Безплатни юридически съвети на тел. 070018250 от 09 до 17.00 ч. в делнични дни.... още


Ден на телеуъркинга, като заключително събитие по проект „Добро управление в Столична община чрез инвестиции в нови форми на заетост“

30.10.2013

На 29 октомври /вторник/ 2013 г., от 10.00 ч. в зала „Рила“ на „София Хотел Балкан“ /“Шератон“/, се проведе Ден на телеуъркинга, като заключително събитие по проект „Добро управление в Столична община чрез инвестиции в нови форми на заетост“, който се изпълнява от Център за икономическо развитие (ЦИР) с финансовата подкрепа на Програма Европа 2013 на Столична община. ... още


Курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност по схема „Аз мога повече”

30.10.2013

На 28.10.2013 г. Дирекциите “Бюро по труда” стартираха включването в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност по схема „Аз мога повече”... още


ДНИ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ /28-30 септември 2013, гр.София/

08.10.2013

Първото национално изложение на открито под надслов „Дни на равните възможности” се проведе в градинката пред Народен театър „Иван Вазов” в гр. София в периода 28-30.09.2013 г.... още


Фондация „Каузи” „издирва” младежи с предприемачески дух

07.10.2013

За четвърта поредна година фондация „Каузи” набира участници в Младежка предприемаческа борса, която ще се проведе в края на годината в София. Тази година акцентът е към българо-сръбското сътрудничество... още


ПРОГРАМА на Националното изложение "Дни на равните възможности"

26.09.2013

... още


ПОКАНА за участие в обучения по проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания

06.08.2013

Агенцията за икономическо развитие Варна стартира изпълнението на проект „Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превенция на социалното им изключване чрез механизмите на неформалното образование", финансиран от Община Варна.... още


Чат на живо – Възможности за младежка заетост и обучение

30.07.2013

Включете се в онлайн дискусията за възможностите за работа и обучение в чужбина! Задайте своите въпроси,свързани с обученията, наемането на работа, програма ЕРАЗЪМ... още


Фирма Да Винчи Дентал Лабор -СМТЛ ООД обявявя конкурс за длъжност куриер - "приключила обява"

06.07.2013

Фирма Да Винчи Дентал Лабор -СМТЛ ООД обявявя конкурс за длъжност куриер, тел. за контакти 0877470 472 - "приключила обява"... още


Регионален форум „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания” в гр. Ловеч

04.07.2013

Регионалният форум „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания” в гр. Ловеч се проведе на 28 юни 2013 г. в залата на Община Ловеч.... още


Клуб на военноинвалидите и военно пострадалите в град Варна стана домакин на четвъртия регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”

28.06.2013

На 03 юни 2013 г. Клуб на военноинвалидите и военно пострадалите в град Варна стана домакин на четвъртия регионален форум „Програми и мерки за социално включване на хората с увреждания”, който се организира от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания. ... още


Във Враца се проведе регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания»

28.06.2013

На 12 юни т. г. в залата на Търговско-промишлената палата в град Враца се проведе регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания».... още


Първото защитено кафене отваря врати в столицата

26.06.2013

Хора с интелектуални затруднения ще отворят собствено кафене в столицата. Проектът носи името "Защитено кафене" и е част от специален Дневен център, който ще отвори врати през юли.... още


Фото и видео конкурс „ЕДИН ЖИВОТ- ЕДНА ИСТОРИЯ“

24.06.2013

„ЕДИН ЖИВОТ- ЕДНА ИСТОРИЯ“ е едновременно конкурсно и изложбено събитие. С вашите снимки и кратки филми можете да се състезавате за награди и същевременно произведенията ви да бъдат достъпни и популяризирани сред широк кръг аудитория. Избраните филми и фотографии ще бъдат представени по време на изложението на открито “Дни на равните възможности”, който ще се проведе в София в края насептември 2013 г.... още


Регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания» - Панагюрище

30.05.2013

На 15 май т. г. в хотел Каменград, гр. Панагюрище се проведе регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания».... още


Регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания» - София

30.05.2013

На 14 май 2013 г. Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания събра представители на Столична община, работодатели, неправителствени организации, доставчици на услуги, хора с увреждания на Регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания». ... още


Регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания» - Сливен

30.05.2013

На 28 май т. г. в залата на ТПКИ „Българка” в гр. Сливен се проведе Регионален форум «Програми и мерки за работодателите за социално включване на хората с увреждания».... още


Семинар на тема „Прилагане на индивидуален подход при работа с хора с увреждания”

01.03.2013

На 27-28 февруари 2013г. в гр.София бе проведен семинар на тема „Прилагане на индивидуален подход при работа с хора с увреждания” по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и се управлява от Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания. ... още